Nejčastější dotazy: VÁHY

Jaký je rozdíl mezi ověřením (cejchováním) a kalibrací?

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii rozděluje měřidla na dvě skupiny jako stanovená (s ověřením, cejchuschopná) a nestanovená měřidla (pracovní, kontrolní).

1) Stanovená měřidla
U této skupiny se provádí takzvané ověření neboli cejchování. Je to u vah, které se používají k obchodnímu styku, kde se cena vypočítává na základě hmotnosti z váhy. Váha musí být úředně ověřena úředníkem z Českého metrologického institutu a ověření platí dva roky. Vždy po dvou letech se musí nechat ověřit znovu. Nové váhy bývají často ověřeny již přímo od výrobce, zde je platnost ověření také dva roky. Kontrolu platného ověření provádí Česká obchodní inspekce. Právo na kontrolu mají také z Českého metrologického institutu. Občas to také sleduje hygiena. Každý zákazník si má zkontrolovat, zda je váha ověřená a má platný cejch.
Příkladem jsou kuchyňské váhy na navažování porcí v jídelnách, restauracích, vývařovnách nebo obchodní váhy používané na pultech při prodeji zboží na hmotnost. Zde je důležité upozornit, že váhy v této kategorii lze pořídit několikanásobně levněji ovšem bez možnosti budoucího ověření. Tyto se hodí maximálně pro použití v domácnosti.
U vah pro příjem zboží je situace trochu jiná, tam nevychází povinnost mít ověřitelnou váhu přímo ze zákona. Pokud jen přijímáte zboží a pro kontrolu si jej vážíte, nemusíte mít váhu ocejchovanou, ale když se pak chcete dohadovat s dodavatelem, že vám navážil špatně, tak rozhoduje, zda váhu ověřenou máte. V této kategorii není velký cenový rozdíl mezi ověřitelnou a kontrolní váhou, proto doporučujeme vybírat váhy ověřitelné.

2) Nestanovená měřidla
U této skupiny vah se provádí kalibrace, což je posouzení odchylek váhy. Kalibrace nevychází ze zákonné povinnosti, ale z interních směrnic firmy, které také stanovují délku její platnosti – zpravidla bývá jeden rok. K váze je podle její váživosti stanoven postup, jak má servisní technik váhu správně vyzkoušet. Etalonovým závažím se váha zkouší a odchylky se zapisují do kalibračního listu. Potom servisní technik, který kalibraci provádí, k váze vydá kalibrační list.